Hynek Bartoš, Zdeněk Kratochvíl:   Duše u presokratiků    -   syllabus kurzu  


 

Výběrový kurs v zimním semestru.
Různá pojetí duše v Řecku 8. až 5. století.

(na literaturu)

Témata:

1.   Úvod: Myšlenkové kontexty. Bibliografie.

2.   Homér, Hésiodos - nejstarší známé řecké pojetí duše. Nejstarší řecká lyrika, tragédie.

3.   Miléťané.

4.   Hérakleitos: Zlomky o duši.

5.   Hérakleitos: Duše a „výpary", vnímání, osud.

6.   Démokritos: Atomová duše.

7.   Prótagorás, Díogenés z Apollónie, Hippokratovský korpus.

8.   Pasáže Platónových dialogů, které korespondují s iónským pojetím duše.

9.   Orfici, pýthagorejci (metempsychósis, duše jako harmonie?), Empedoklés (daimón místo duše?), Pindaros (nové pojetí duše).

10.  Platónovy pasáže korespondující s „novým pojetím duše".
 

Zápočet za práci, případná zkouška možná po domluvě.
 

Literatura:

Claus, D. B. Toward the Soul: An Inquiry into the Meaning of Psyche before Plato. New Haven: Yale University Press; 1981.

Dodds, E. R. The Greeks and the Irrational. Berkeley; 1951.

Guthrie, W. K. C. A History of Philosophy. I. The Earlier Presocratics and the Pythagoreans. Cambridge: Cambridge University Press; 1962.

---. A History of Philosophy. II.The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus. Cambridge: Cambridge University Press; 1965.

---. A History of Philosophy. III. The fifth Century Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press; 1969.

Kalogerakos, I. G. Seele und Unsterblichkeit. Stuttgart und Leipzig; 1996.

Onians, R. B. The Origins of European Thought about the Body, the Soul, the World, Time, and Fate. Cambridge; 1994.

Robinson, T. M. Plato´s Psychology. Toronto; 1970.

Rohde, E. Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Leipzig/Tübingen; 1898.

Sullivan, S. D. Psychological and Ethical Ideas. What Early Greeks Say. Leiden/New York/Köln; 1995.


Poslední aktualizace: 6. 9. 01

Zpátky na moji práci na FF UK
Zpátky na úvodní stránku fysis.cz