Zdeněk Kratochvíl:   Fenomenologie náboženství  -  syllabus kuzu


Určeno pro studenty religionistiky, ostatní si to můžou zvolit jako výběrový kurz.
Základní literatura: G. van der Leeuw: Fenomenology of Religion
Předpokladem zkoušky je nejméně 1 písemná práce (druhá může být jejím základem).


Prezentace základních tezí Gerarda van der Leeuwa a některých jeho kasuistik k nim. Diskuse o metodologii oboru (vítány referáty o alternativních metodách a o analogiích v příbuzných oborech). Diskuse o vztahu fenomenologie náboženství a religionistické komparatistiky (vítány referáty s konkrétní kasuistikou).

Letos to bude asi poslední běh v téhle podobě. Podle zatím neoficiální dohody bude Fenomenologii náboženství jako kmenový kurs dělat v dalších letech dr. Lyčka. K tomu by pak občas byly navíc výběrovky: jeho, moje a dr. Špinky.


Poslední aktualizace: 29. 9. 01

Zpátky na moji práci na FF UK

Zpátky na úvodní stránku fysis.cz