A 8

 Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
  A 8 / 1  Aetios, Placita philosophorum I, 7, 22
  
A 8 / 2  Aetios, Placita philosophorum I, 27, 1
  
A 8 / 3  Aetios, Placita philosophorum I, 28, 1A 8 / 1

Hérakleitos říká, že cyklický oheň je věčný [bůh], osud pak že je řeč, která tvoří z protichůdnosti jsoucích věcí.

Aetios, Placita philosophorum I, 7, 22 = De placitis reliquiae, p. 303, 8-10 Diels


A 8 / 2

Hérakeitos říká, že všechno se děje podle osudu, který je totéž, co nutnost.

Aetios, Placita philosophorum I, 27, 1 = De placitis reliquiae (Stobaei excerpta), p. 322, 2-4 Diels (= závěr uvození B 137, viz tam)


A 8 / 3

Hérakleitos nazýval podstatu osudu řečí, která prostupuje skrze podstatu veškerenstva. Je aithérickým tělem, semenem vzniku veškerenstva i mírou uspořádaného cyklu.

Aetios, Placita philosophorum I, 28, 1 = De placitis reliquiae, p. 323, 1-6 Diels = (uvození B 137, viz tam)