A 13

Kahn
XLIII A

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

Scholia Komentář
ZK

Řecký
a latinský text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
A 13 / 1  Aetios, Placita philosophorum II, 32, 3
A 13 / 2  Censorinus, De die natali 18


A 13 / 1

Tak řečený velký rok nastává, když planety dosáhnou těchže míst, ze kterých se jejich pohyb začal. ...
Hérakleitos říká, že se skládá z 18 000 slunečních let.
Stoik Díogenés říká, že je to 365 těchto let, které byly „rokem" u Hérakleita, ( tedy po 30 slunečních letech; 365 x 30 = 10 950 let).

Aetios, Placita philosophorum II, 32, 3 = De placitis reliquiae (Stobaei excerpta), p. 363, 21-24 a 364, 5-10 Diels


A 13 / 2    (Kahn XLIII A)

Mimo to je ‹velký› rok, jehož zimou je veliká potopa, … létem pak vzplanutí, což je zkáza světa. Zdá se totiž, že průběhem časů je svět zachvacován střídavě tu ohněm, tu záplavou. Aristarchos se domníval, že se tak děje v průběhu 2 484 let, Hérakleitos a Linos, že 10 800 let.

Censorinus, De die natali 18, 11 (Kahnovo čtení)


Tento rok je také u některých nazýván sluneční, u jiných zase „rok boží". ...

Censorinus, De die natali 18, 10-11 (edice Censorina)