B 59

Kahn
LXXIV

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1


 

3

 

5

Cesta na mykacím stroji,

rovná i křivá,
 

[neboť nástroj zvaný šnek, který je součástí mykacího stroje,

se otáčí rovně i křivě: 

pohybuje se totiž současně vzhůru a v kruhu]
 

je jedna a táž.

 


 
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 4


Překlad rukopisného čtení podle Bollacka a Wismanna:

1     Cesta malířů:
       rovná i křivá
3     [neboť tak zvaný šnek, který je součástí grafického nástroje, ...]