B 134

 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

[Vzdělání je druhé slunce pro vzdělané.]

 Gnomologium Vaticanum 743, Nr. 314, p. 249 Sternbach