C 2

 Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

 1.

 Potrava a druhy potravy, jedna a mnohá: ...
 

 2.

Rostou a sílí jak svaly, tak i podobné a nepodobné; všechno co je v jednotlivých bytostech podle přirozenosti každé z nich a vzhledem k síle, kterou má od počátku.
 

 9.

Počátek všech je ale jeden a konec všech je jeden - a tentýž je konec a počátek.
 

12.

Potrava všeho škodí i prospívá k zahřátí, škodí i prospívá k ochlazení, škodí i prospívá k síle.
 

15.

Přirozenost ve všem vystačí všemu.
 

17.

... Tyto všechny věci jsou jedné přirozenosti i nejsou:
Všechny jsou to mnohé přirozenosti i jedna přirozenost.
 

24.

Veliký počátek dosahuje k nejkrajnější části; z nejkrajnější části se navrací k velkému počátku. Je jedna přirozenost: být a nebýt.
 

40.

... Vlastní šťávy škodí, cizí šťávy škodí, cizí šťávy se snášejí, vlastní šťávy se snášejí, vlastní šťávy se snášejí; shodné se neshoduje, neshodné se shoduje...
 

45.

Cesta nahoru-dolů, jedna.

 


 
Hippokratés, De alimento (Peri trofés = De nutrimento)