Používané značky:

- Řádkování se snaží respektovat myšlenkovou strukturu. Jinou oporu v originálu ani v edicích nemá.

- V hranatých závorkách [ ] je text, který patrně pochází až od toho antického autora, jenž o Hérakleitovi referuje. Z toho ještě nutně neplyne, že zbylý neoznačený text je vždy přímo Hérakleitův. Český překlad vynechává bez označení některé řecké částice v těch případech, kdy jde patrně o vsuvku hellénistického autora do citátu.

- Mezi lomenými závorkami ‹ › jsou doplňky a vsuvky novodobých editorů a v některých případech také také nutné překladatelské vsuvky.

- Tři tečky ... označují nepřeložený úsek kontextu zlomku u pozdějšího řeckého autora.

- Mezi křížky † † je nečitelný, hrubě porušený nebo zcela nesrozumitelný řecký text.

- Zdrojem textu pro překlad jsou edice: Diels, Diels-Kranz, Bollack-Wismann, Kahn, Marcovich a v části případů i kritické edice textů těch autorů, kteří Hérakleitovy zlomky zachovali.

Překlad: Zdeněk Kratochvíl v letech 1979 až 2000 s velkou pomocí řady přátel, mezi nimiž přispěli (v časovém pořadí) zvláště:

Štěpán Kosík, Matyáš Havrda, Radek Chlup a Tomáš Vítek.

Praha 2001