Kratší homérský Hymnus na Herma

(ve Smrčkově překladu)
 


 

          O bohu kyllénském zpívám, Hermovi, Argovu vrahu,

       Arkadie rodící brav a Kyllény pánu,

       nesmrtných rychlém poslu, jejž zrodila Maia,

       zrozenka Atlantova, když s Diem se spojila v lásce,

       ostychu plná; v ten čas se ztranila blažených bohů,

       bydlíc v jeskyni stinné. Tam dlíval v objetí lásky

       s nymfou pletenců krásných syn Kronůc za noci čiré,

       zatím co velebná Héra se v sladký nořila spánek;

       nesmrtným bohům bylo to tajno i smrtelným lidem.

          Tak již pozdraven buď, ó zrozenče Diúv a Maiin!

       Tebou počav svůj zpěv, chci k jiné přejíti písni.

       Zdráv buď, průvodce bohů, ty radosti dárce a blaha!

zpátky