Hermés
v podobě arkadského pastýře
nové doby,
avšak se znakem své moci:

s pastýřksou holí v rukou