Další obrázek

Zpátky

Vítá nás město mudrců a hlavně námořníků.
Původně jedno z dórských měst na Rhodu (odkud dokonce založili předchůdkyni dnešní italské Neapole), pak řecké a byzantské námořní centrum, v pozdním středověku centrum rytířů Řádu svatého Jana, pak od 1523 turecké, v 20. AD chvíli italské a nakonec novořecké.