Úvod do Hermovy oblíbené logiky


Nutno vědět, že náš bůh je mistrem logiky, kterou dovede používat k dosažení mnohých zisků. Jako skutečný mistr si ale nejvíc libuje ve skutečné logice, která není k ničemu užitečná a kterou se žádná myšlénka vynutit nedá. Ta se na rozdíl od té donucovací nesmí používat k obchodům a podvodům, takže její využití je omezeno na oblast nebeskou a podsvětní.

Jako malou ukázku náležitého božského postupu vedení úvahy si dovoluju zmínit tuto velkolepou oslavu pána Jasu:Zeus je věčný!
Zeus, blesk jasný, první se zrodil!
Zeus je věčný, první se zrodil!

Jeho matka Rhea jej zachránila před otcovou mocí,
tak jako se jeho otec Kronos kdysi vymknul z moci svého otce Úrana.
Zeus je věčný, první se zrodil!

Tajně jej zrodila v jeskyni Dikté,
tajně jej zrodila v jeskyni Psychró,
tajně jej zrodila v jeskyni na Ídě.

Tajně jej živila nymfa Amaltheia,
tajně jej živila koza Amalthea,
Zeus je věčný, první se zrodil!

Zeus, blesk jasný, první se zrodil!
U svaté hory Iúktás ctíme též jeho hrob!
Zeus je věčný!   My (tedy: zasvěenci z údolí za jezerem) však víme, že věčný Zeus se narodil na našich horách. Protože ale podobné jméno mají i jisté hory na Krétě, a protože Kréta je známnější než naše země, tak to básníci popletli a říkají, že se narodil v těchhle krétských jeskyních. Náš bůh se s tím ztotožňuje proto, že rád vidí turistický ruch na Krétě, neboť je jeho patronem. Méně rád by asi podobné davy viděl na svých rodných horách. Ostatně, nemusí každý hned vědět, kde to opravdu bylo. Nakonec je přece pravda taková, i když to jako Arkaďan nerad přiznávám, že na Krétě se Zeus narodil také.

   Zeus samozřejmě není jediný věčný bůh, který se narodil z panenské matky v nějaké jeskyni a má někde uctívaný hrob. To akorát milou Afrodítu zrodilo moře z Úranova semene (pardon: narodila se z mořské pěny), které spadlo do moře kousek od Kypru, když Kronos zbavoval svéto otce moci.   Zpátky na povrch zemský
yell3_6.gif          Hlouběji do podsvětí hermetismu  yell3_3.gif