Další obrázek

 Zpátky

 

 

 

Zápas Hérakla s Apollónem o trojnožku,
zobrazený na vršku nohy bronzové trojnožky z 8. BC
(B 1730)
- oblíbené téma dórského obhroubléhu humoru.