Další obrázek

 Zpátky

 

 

Dionýsovo symposion,
prý Dionýsos pije s Hádem;
hluboký reliéf v mramoru
(z průčelí chrámu na Korfu),
pozdně archaický,
500 BC.

Pod pijáky je pardál, býk
a nádoba na víno,
obvyklé insigne Dionýsovy.