Co přinese útok z 11. září 2001 ?


Tak jsme v maléru. Proč? Protože teď není slušné zpochyňovat politiky a obchodníky euroamerického světa, ba ani oslavované "hodnoty Západu". Kritický den večer se v televizních debatách taky naši čeští politici předvedli líp, než se dalo čekat, dokonce i poslanci a senátoři mluvili rozumně. Slyšeli jsme však hodně velkých slov, třeba o bezprecedentním útoku nebo o sdílených hodnotách, ale taky o zásadní změně. C o s tím?

Ač to teď vůbec není vhodné, tak se přiznávám, že nesdílím hodnoty amerického způsobu života, že mi tak moc nesejde na světovém obchodě - a že vůbec nectím pseudozbožné pokrytectví velké části Američanů a dalších Zápaďáků, ctících ve skutečnosti něco úplně jiného (to jest bezpečí vlastního pohodlí a moci). Už když v Praze zasedala Světová banka, tak mně ten humbuk kolem potentátů štval stejně jako ten bordel, který tropili jejich odpůrci. Vysvětloval jsem si to tak, že naše stranovláda, nevědomně zasvěcená do hérakleitovského myšlení, pozvala do Prahy dobytek z celého světa, naštěstí rozdělený do dvou táborů. Každé rozhraní se však manifestuje napětím a dějem. A ty dva tábory se navzájem potřebují.

Jenže teď je to jinší kafe. Když někdo unese čtyři dopravní letadla s cestujícíma a použije je jako obrovské řízené střely, tak je to další případ šílenýho zatahování běžných lidí do něčeho, co si mají mezi sebou vyřizovat politici, vojáci, policajti a mafiáni. V takovým případě nezbývá, než fandit opačné straně, byť by si o ní člověk jinak myslel svoje.

Zatím je podezření hlavně na teroristy z řad radikálních moslemínů. Ať už to je nebo není pravda, tak to může mít nepěkné následky, totiž definitivní dotvoření rozhraní mezi na jedné straně pseudokřesˇatnským (a judaistickým) světem - a na druhé straně světem muslimským. Takové rozdělení by nahrávalo všem šílencům, kteří chtějí vrátit monoteistickým náboženstvím plnou politickou roli. Jenže komu fandit v očekavatelné křížové výpravě ve jménu obchodní civilizace? Proti velkoteroristům klidně i Americe! (Podobně bych proti našim magnátům klidně fandil policajtům nebo berňáku.) Tváří v tvář takové bezohlednosti totiž bledne běžná bezohlednost amerických poradců. To člověk aspoň na chvíli zapomene na to, o co si četní Američané a všichni ti slavní politici, právníci a obchodníci koledují - a taky o co si koledují ty jejich akční filmy! Bylo by cynické jim teď připomínat, že se konečně dočkali naplnění toho, co mediálně produkují, aby kšeft a nervy nestály. Navíc: Ti skuteční útočníci, kteří poslali ty sebevrahy, nebudou žádní chudáci a zobžní prosťáčci nebo mudrci, ale určitě velmi bohatý a úplně bezohledný dobytek.

Ale jak k tomu přijdou všichni ti ostatní moslemíni? Většinou sice Ameriku zrovna nemilují, ale to ještě neznamená, že jsou míň kulturní než průměrní Američani. Islám mi nijak nepřirostl k srdci, ale rohzhodně je míň pokrytecký než ten oslavovaný americký způsob života. Jen aby se nám teď pokrytectví a konzum nepovýšily na základní hodnoty Západu!

Co když se ale někomu jinému takové rozdělení tuze hodí? Hrůza domýšlet! Nic nevíme - a bojím se, že se ani nedozvíme. Záleží však opravdu tolik na vědomých záměrech? Nejsou pro chod světa podstatnější mimovědomé souvislosti?

Soudím tedy, že ten útok z 11. září je ve skutečnosti (ale ne vědomě) především útokem proti počestným alternativám současného myšlení a současného uspořádání světa. Znovu nás nutí, abychom si vybrali mezi příslovečným menším zlem relativního bezpečí a byznysu - a naprostým šílenstvím: kdysi nacismu, pak bolševika, teď velkoterorismu; ať už za těmi sebevrahy stojí, kdo chce. Z tohodle hlediska to žádná změna není, ale jen začátek nové variace na stále podobné téma: byznys proti zločinnému blbství. Neveselé téma. Zbývá jen doufat, že když je Hermés i ve své nejpokleslejší tržní dimenzi takto spásný proti ještě horším zhovadilostem, tak že jeho důkladnější manifestace přemůžou i sebestřednost lidské hamižnosti a chlouby oslavované civilizace!

12. 11. 2001

 A pokud jde o to hrůzné naplněí "amerického snu" akčních filmů, tal na to se přece taky vztahuje to. že když se sny uskutečňují, tak že to je velký malér - a že je to taky znak toho, že je něco v nepořádku. Viditelná vina únosců poukazuje na míň nápadnou vidu pseudokultury našeho světa. To platilo v Sofokleově popisu Oidipových Théb - a úlatí to teď taky.