"Mandaly" z Kyklad a Kréty bronzové doby
0205 0501214x 080755 delm014 0502090
thn_0205.jpg thn_0501214x.jpg thn_080755.jpg thn_delm014.jpg thn_0502090.jpg
0502090x 0502091 0502096 0502099 0502085
thn_0502090x.jpg thn_0502091.jpg thn_0502096.jpg thn_0502099.jpg thn_0502085.jpg
0502078 0502106
thn_0502078.jpg thn_0502106.jpg
Volné pro nekomerční použití