Nár. Archeol. muzeum v Athénách 3 - Keramika !
20ge/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 3. 1 - Keramika geometrické doby a kyperská
Krásné věci ze vstupního sálu v patře vlevo, pak z Kypru a Rhodu.
30ar/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 3. 2 - Keramika archaické doby
Věci ze sálů v patře: raně archaická keramika, podoby bohyně, mélské vázy, černofigurová mlba.
40kl/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 3. 3 - Keramika klasická
Věci ze sálů v patře.
50Ka/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 3. - Keramika kultu Kabeirů
Keramika se vztahem k mystériím Kabeirů na ostrově Samotháké (a taky v Kabeiru u Théb). Část je vznešeně obřadní, část parodická, mnohdy výstředně. Bizarní předřecký kult, který se nějak uchoval až do římské doby. Motivy fénické, námořnické, ale i selské a možná taky thrácké. Slovo "Kabeirové" (KABEIROI) je pořečtěným přepisem fénického CHABIRIM, "Velcí bohové". To je přeloženo do řečtiny: MEGALOI THEOI. Takto jsou také titulováni. Jsou to božstva východomediteránního typu, neřecká, ale pak částečně homologizovaná s řeckými: např. Hermés Kadmilos jako jeden z Kabeirů (jinak bývá v doprovodu Hekaté). Keramika z Kabeiria u Théb, z doby kolem -400.
Volné pro nekomerční použití