Oběť Démétře, reliéf, mramor, -4. st. Museum Staré agory v Athénách. Vypadá to na podsvětní scénu z náhrobku, podle musejní popisky tady jsou (zleva): Démétér, Koré, Iakchos a obětníci (prosebníci nebo příchozí do Hádu?). Démétér otevírá plochou schránku, že by kisté zmiňovaná v souvislosti s eleúsinským zasvěcením? Není Iakchos spíš ten malý v náručí - ale v čím?
agom50.jpg
Jméno: agom50 Autor: zk