Kylix, červenofigurová malba na dně: Satyr na rozjíveném oslovi, detail; cca -510. Malíř Epiktéta. Museum Staré agory v Athénách.
080642.jpg
Jméno: 080642 Autor: zk