Ze západního okraje hradeb Akropole je ve světle zapadajícího slunce pěkně vidět velký Diův chrám a další stavby Hadriánovy éry.
atha624.jpg
Jméno: atha624 Autor: zk