Oltářní deska s ornamentálním reliéfem a votivní inskripcí, mramor, křesťanská basilika v Eleusině, +400/+500. Byzantské museum v Athénách, BXM 310.
081077.jpg
Jméno: 081077 Autor: zk