Podoba Artemidy z bronzového plechu, -7. st. Museum v Braurónu (Vraone). Před "normálními" sochami byly dřevěné, často ploché a jen s náznakem tvarů postavy ("xoanon"). Tohle je mezipodoba, kdy čelo xoana je z bronzového plechu. Je malá, tak 25 cm. (Ještě do konce -7. st, jsou i některé mramorové sochy dost ploché, zvlášť třeba "Níkandra z Naxu" věnovaná ostatně taky "Artemidě na Délos", kterou mají v athénském archeologickém.)
bram10.jpg
Jméno: bram10 Autor: zk