Římský politický chrám (Octavie): Hlavice v korintském stylu, leč sloupy dosti zaprcatělé a neproporční. Nutno vědět, že Římané Korint vyhladili v -2. st. a pak v -1. st. nechali vystavět nový Korint s novými osadníky. Pausaniás II,1: "Korinthos neobývá již ani jeden potomek dávných Korinťanů. Jsou zde usídleni kolonisté vyslaní Římany." Nicméně ani tato přestavba moc nezměnila na pověsti bohatého a uvolněného (nebo zhýralého a prostopášného, jak chcete) města.
kori422.jpg
Jméno: kori422 Autor: zk