V popředí trosky křesťanského kostela z raného +6. st., nad místem, kde řečňoval apoštol Pavel z Tarsu.
kori453.jpg
Jméno: kori453 Autor: zk