Tak málo zbylo z tak slavného chrámu Afrodíty na vrcholu Akrokorintu.
kora409.jpg
Jméno: kora409 Autor: zk