Římské lázně v Argu, blízko divadla. (Nesrovnalostmi v argejských pověstech se zabýval už Pausaniás, viz II, 23.)
Argo05.jpg
Jméno: Argo05