Asklépiův chrám. "Pohozenému děcku (Asklépiovi, synovi Apollóna a smrtelné Korónis) poskytovala mléko jedna z koz, které se pásly kolem hory - a pes, strážce stáda, je hlídal. Když pastýř shledal, že nesouhlasí počet koz a že také pes není u stáda, prohledal všechno pečlivě, a když nalezl dítě, chtěl je zvednout. Jakmile se však přiblížil, spatřil, že od chlapce zazářil blesk. I odvrátil se, považuje dítě za nebeský zjev, jak také skutečně bylo." (Pausaniás II, 26)
epid12.jpg
Jméno: epid12