Apollónův oltář (-6. století), za ním vpravo Asklépiův chrám a pak koimotérion, vlevo vzadu Asklépiův tholos.
091107.jpg
Jméno: 091107