"V posvátném okrsku mají Epidaurští divadlo, jež si podle mého soudu nejvíce zasluhuje pozornosti. Římská divadla sice předčí všechna ostatní výpravou, velikostí pak to arkadské v Megalopoli. Který však stavitel by měl odvahu závodit s Polykleitem, pokud jde o soulad a krásu?" - Pausaniás II, 27.
epid30.jpg
Jméno: epid30