"Na hoře Kótilion je osada, jíž se říká Bassai a chrám Apollóna Epikúra (Pomocníka) zbudovaný i se střechou z mramoru. Ze všech chrámů, jež mají Peloponnésané, bývá po chrámu v Tegei oceňován především tento chrám, a to pro krásu mramoru a soulad. Příjmení obdržel Apollón jako pomocník při morové ráně." - Pausaniás, Cesta po Řecku VIII, 40. (Od té doby ovšem uběhlo pár tisíc let a chrám je v rekonstrukci, chráněný důmyslným stanem.)
Basa35.jpg
Jméno: Basa35