Detail dórských hlavic. Horský Chrám Apollóna Epikúra u Bassai (Vasse).
Basa17.jpg
Jméno: Basa17