"Arkaďané přinášejí do svatyně plody všech pěstovaných stromů s výjimkou granátového jablka. Lykosoura. Vycházíme-li z chrámu, naskytne se po pravici zrcadlo upevněné na zdi. Pohlédne-li kdo do něho, spatří se jen velmi chabě nebo vůbec ne, zato sochy bohyň, a to jak je samé, tak i trůn lze vidět velmi zřetelně" (Pausaniás VIII, 36).
Lyko07.jpg
Jméno: Lyko07