"Jméno Hagnó (Posvátný) dostal pramen na Lykaiu... Má stejné množství vody v zimě jako v létě. Kdyby bylo dlouhou dobu sucho a semena v zemi i stromy usychaly, tehdy se kněz Dia Lykaia pomodlí k pramenu, vykoná oběť podle předpisu a vhodí do vody dubovou ratolístku, jen však na hladinu, nikoli do hlubiny. Jakmile se voda zvíří, vystoupí pára, přivolá jiná oblaka, a tak způsobí Arkaďanům déšť." (Pausaniás VIII, 37)
Lyka02.jpg
Jméno: Lyka02 Autor: zk