"Na samém vrcholu hory je navršena země, oltář Dia Lykaia, odkud jde přehlédnout většinu Peloponnésu." (Pausaniás VIII, 37)
Lyka08.jpg
Jméno: Lyka08