Bronzový fragment slavného "mechanismu z Antikythéry", tedy výpočetního astronomického přístroje z lodního vraku z doby kolem roku -100, asi z Athén. Nár. arch. museum v Athénách, X 15087. Viz www.antikythera-mechanism.gr. Druhý fragment.
102798.jpg
Jméno: 102798 Autor: zk