Archeologické muzeum na Délu: Další sály archaických soch
102119 102120 102115 102108 060256
thn_102119.jpg thn_102120.jpg thn_102115.jpg thn_102108.jpg thn_060256.jpg
060255 102113 060254 102111 102117
thn_060255.jpg thn_102113.jpg thn_060254.jpg thn_102111.jpg thn_102117.jpg
102122 102124 delm205 delm225 delm226
thn_102122.jpg thn_102124.jpg thn_delm205.jpg thn_delm225.jpg thn_delm226.jpg
102128 102128x 130078 102138 102140
thn_102128.jpg thn_102128x.jpg thn_130078.jpg thn_102138.jpg thn_102140.jpg
102139 102132 143419 143419x 143418
thn_102139.jpg thn_102132.jpg thn_143419.jpg thn_143419x.jpg thn_143418.jpg
102141 102130 102136 0502273 102134
thn_102141.jpg thn_102130.jpg thn_102136.jpg thn_0502273.jpg thn_102134.jpg
Volné pro nekomerční použití