Inskripce, těch nebylo na tomto ostrově mnoho, ba ani literárních zmínek o něm. Vím jenom o čtyřech: 1. Homér: Jakýsi hrdina je původem z Atypaleie, zbláznil se. 2. Strabón v katalogu ostrovů: Astypalaia je nazývána "Stůl bohů". 3. Středověká byzantská kronika: O vody v okolí ostrova Astypalaia je tradičně veden spor mezi konstantinopolským admirálem Lysimachem, arabskou flotilou a místní rodinou Gemarou. 4. Nápis na pomníčku z +19. st. kdesi na ostrově: Zde kapitán ... odevzdal raději svou duši do rukou Bohu, než aby odevzdal své tělo do rukou pirátů.
asty39.jpg
Jméno: asty39 Autor: zk