Zbytky Athénina chrámu. Athéna zde byla původně ctěná v jeskyni ve skále akropole. Za tyrana Kleobúla, což byl kolem r. -600 jeden ze Sedmi mudrců, byl vystavěn chrám na tomhle místě. Ten pak vyhořel, a to, co tady trochu stojí, je z -4. st. (pozdně klasické), upravované ještě v -3. st. (helénisticky).
lind08.jpg
Jméno: lind08