Jednou jsem se tady skoro celou noc snažil "rozpomenout" na nezachovaný místa Hérakleitova spisu. Jenže paměť se mi zablokovala tak, že jsem si nevzpomněl ani na to zachovaný, co znám jindy zpaměti i v nestřízlivém stavu. Jediný, co se mi furt opakovalo, byl zlomek "Mrtvoly jsou k vyhození spíše nežli hnůj." Před svítáním mi došlo, že to je odpověď. Ten zachovaný text vůbec není k vyhození, ale to nezachovaný už vyhozený je - takže soudný člověk se dívá dopředu a né zpátky.
EFAR09.jpg
Jméno: EFAR09