Původní dlažba Přístavní třídy se zbytky pat sloupů veřejného osvětlení a se zbytky sloupů arkád okolních domů. Vede do míst, kde se prý turisté bořili do bahna, kousali je hadi, padalo na ně kamení z ruin a oni zase kradli kamenné rantlíky. Proto tomu byla učiněna přítrž. Naštěstí mám z těch milých míst dost diáků, ale musím je teprve zpracovat.
efmd04.jpg
Jméno: efmd04