Vystupujeme po schodišti terasy Apollónova chrámu v Didymoi.
didy09.jpg
Jméno: didy09