Když Alexandr plánoval podobu Alexandrie, rýsoval na černé půdě obrys budoucího města ječnou tlučí. Od laguny se ale náhle snesli nesčetní ptáci a všechnu tluč sezobali. Alexandra toto znamení silně znepokojilo a proto se prý rozhodl navštívit Ammónovu věštírnu v dnešní Sivě.
0106.jpg
Jméno: 0106 Autor: Hynek Bartoš