Kromě komplexu římských katakomb (2. st. po K.), zbytků pozdně římského města s amfiteátrem (objeveno teprve roku 1964) a třicetimetrového žulového sloupu vztyčeného roku 293 po K. na počest místního boha Serapise (lokální bůh se znaky Dia a Poseidóna, manžel bohyně Isis, patrně vynález Ptolemaia I.) může památekmilovný návštěvník moderní Alexandrie ještě navštívit Řecko-římské museum.
0108.jpg
Jméno: 0108 Autor: Hynek Bartoš