Boiótie (Boiotia), hlavně Théby, tedy tamní muzeum !
10Thb/folder.png Théby (Thébai, Thive)
Théby, centrum Boiótie, místo Dionýsova narození a dějiště Oidipova osudu.
11ThbM/folder.png Théby, Arch. muzeum, malby z Tanagry
Archeologické muzeum v Thébách: Malby na keramice z nedaleké Tanagry, pozdní doba bronzová (mykénská kultura).
12ThbM/folder.png Théby, Arch. muzeum, archaické sochy a keramika
Archeologické muzeum v Thébách: Pozdně archaické sochy a keramika, hlavně dionysiakální.
13ThbM/folder.png Théby, Arch. muzeum, kabeirská keramika
Archeologické muzeum v Thébách: Kabeirská keramika, souvisí s nedalekou mysterijní svatyní Kabeirů.
15ThebaiEx/folder.png Nálezy z Théb, které jsou nyní uloiženy jinde
Thébskíé věci mimo muzeum v Thébách.
16KabeironE/folder.png Kabeiron mimo muzeum v Thébách
17TanagraE/folder.png Tanagra mimo muzeum v Thébách
40Leb/folder.png Lebadiea
Livadia (Lebadeia), město v Boiótii se slavnou Trofóniovou věštírnou.
90BoiotiaEx/folder.png Boiótia mimo muzeum v Thébách
Nálezy z Boiótie - z menších lokalit nebo neurčené - v jiných muzejích po světě.
Volné pro nekomerční použití