Nár. Archeol. muzeum v Athénách 1 - Od neolitu po konec bronzu: Sesklo, Kyklady, Mykény !
10Se/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 1. 1 - Neolit: Sesklo, Dimini..., -7. až -4. tisíciletí
Od kultury Sesklo dál, většinou pozdní neolit v Thessálii: Sesklo a Dimini.
Tyhle kultury jsou příbuzné maloasijským, ale i mají vliv i na středoevropský neolit.
(Věci v levé chodbě na začátku.)
12Tro/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 1. 2 - "Pánvičky" a šperky, -3. tisíciletí
Raná doba bronzová: věci z Lémnu a šperky z Tróje (trójský náhrdelník od Sofie Schliemann) a "pánvičky" (mandaly) z Falérského zálivu.
(Věci v levé chodbě dál.)
20Ky1/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 1. 3 - Kyklady, zač.
Kykladský raný bronz (EC), -3200 až -2300 a pár pozdějších věci.
Hlavně idoly (sochy bohyň) a "pánvičky" (mandaly).
(Pravá chodba, začátek.)
30Ky2/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 1. 4 - Kyklady, pokrač.
Kykladský raný bronz (EC) a nakonec i střední bronz, -2800 až -1600.
(Pravá chodba, konec.)
35Th/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 1. 5 - Théra, Akrotiri
Théra doby bronzové, nádoby a fresky z Akrotiti, -16. století. (Thérský sál v 1. patře.)
40My1/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 1. 6 - Mykény, zač.
Střední a pozdní doba bronzová v Mykénách.
Nejstarší výtvory Řeků, tedy Achájců.
Zlaté masky, poháry a šperky; intarzované zbraně; křisťál; slonovina; fresky; nádoby...
(Nové fotky z r. 2008 se sice už ukazují, ale jen polotovary a občas bez popisů.)
50My2/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 1. 7 - Mykény, pokrač.
Pozdní doba bronzová v Mykénách.
Písmo; zlaté poháry; intarzované zbraně; plastiky, nádoby...
Volné pro nekomerční použití