Ženská postava a fragment další; pentelský mramor, z Apollónovy svatyně v Ptóon v Boiótii; boiótská práce pod vlivem Kypru nebo Sýrie, -610 / -600. Nár. archeol. museum v Athénách, N. 4, N. 3443.
081091.jpg
Jméno: 081091 Autor: zk