Nár. Archeol. muzeum v Athénách 2 - Sochy a reliéfy !
10ar1/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 2. 1 - Archaické sochy a reliéfy, zvlášť jsou ovšem kúrové a korai
Sály archaických plastik:
Od východní bohyně (-8. st.), přes daidalské sochy, po konec archaické doby.
Kúrové a korai z arhcaické doby však mají hned níže své vlastní složky.
12ku/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 2. 2 - Sochy kúrů z archaické doby
Sály archaických plastik:
Kúrové (kúroi, kouroi), tedy archaické sochy mladíků z okolí chrámů nebo z náhrobků.
14ko/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 2. 3 - Sochy dívek (korai) z archaické doby
Sály archaických plastik:
Korai, tedy archaické sochy dívek, z okolí chrámů nebo z náhrobků.
30kl/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 2. 4 - Klasické sochy a reliéfy, včetně jejich antických kopií, 1. sál
První sál plastik z klasické doby:
Od velkého bronzového Dia nebo Poseidóna po eleusinský reliéf.
35kl/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 2. 5 - Klasické sochy a reliéfy, včetně jejich antických kopií, další sály
Sály plastik z klasické doby:
Z části hellénistické a římské kopie nebo repliky klasických soch. Od polykleitovských tletů po Platóna.
40hel/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 2. 6 - Sochy z hellénistické doby
Sály plastik z helénistické doby:
Skutečný hellénismus i jeho římské kopie.
50rom/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 2. 7 - Sochy z římské doby
Sály plastik z římské doby:
Hlavně portréty mocnářů a jejich blízkých.
Volné pro nekomerční použití