Kylix, červenofigurová malba na dně: Satyr na rozjíveném oslovi, cca -510. Malíř Epiktéta. Museum Staré agory v Athénách.
080641.jpg
Jméno: 080641 Autor: zk