Dórská stoa (západní část) na jižním svahu Akropole, součást athénského Asklépia; -300; restaurováno.
091210.jpg
Jméno: 091210