Návrší Mús, jižně od Akropole: Sókratovo vězení, vyhlídky na Akropoli, Filopappův památník.
085297 085298 080543 085302 080544
thn_085297.jpg thn_085298.jpg thn_080543.jpg thn_085302.jpg thn_080544.jpg
080545 085300 085301 080550 080546
thn_080545.jpg thn_085300.jpg thn_085301.jpg thn_080550.jpg thn_080546.jpg
080547 080548 080549 080551 080552
thn_080547.jpg thn_080548.jpg thn_080549.jpg thn_080551.jpg thn_080552.jpg
080553 080554 085303 080555 080556
thn_080553.jpg thn_080554.jpg thn_085303.jpg thn_080555.jpg thn_080556.jpg
080557 080558 080559 080560 080562
thn_080557.jpg thn_080558.jpg thn_080559.jpg thn_080560.jpg thn_080562.jpg
080563 080564 080565 085304 085310
thn_080563.jpg thn_080564.jpg thn_080565.jpg thn_085304.jpg thn_085310.jpg
085313 085315
thn_085313.jpg thn_085315.jpg
Volné pro nekomerční použití